Σωτηρία Μπάκα

22Σωτηρία Μπάκα, δικηγόρος Αθήνας. Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, όπου μεγάλωσε και κατοικεί μόνιμα μέχρι σήμερα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από το 1998 έως σήμερα, ασκεί ανελλιπώς μάχιμη δικηγορία, ασχολούμενη κυρίως με υποθέσεις αστικού ( οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου ), εμπορικού ( σύσταση εταιριών είτε με έδρα την Ελλάδα είτε υπεράκτιων , κατοχύρωση πνευματικών ιδιοκτησιών ) και ναυτικού δικαίου ( αγοραπωλησίες και χρηματοδότηση πλοίων, νηολογήσεις, ναυλώσεις και φορτωτικές, ναυτικές απαιτήσεις, συγκρούσεις, κατασχέσεις, εργατικά, θαλάσσια ασφάλιση ). Είναι έγγαμη. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.