Τι ηλικία πιστεύετε πως έχουν;;

Αν "πέσετε μέσα" παρακαλούμε να μας γράψετε!

Δεν θα πιστεύετε τις ηλικίες των γυανικών στο βίντεο. 

Πραγματικά, πέσαμε κι εμείς έξω ΕΝΤΕΛΩΣ.