Επείγοντα περιστατικά

Επείγοντα περιστατικά σε παιδιά - πώς τα αντιμετωπίζουμε;

Ρινορραγία: Σε περίπτωση τραυματισμού για αποκλεισμό πιθανού κατάγματος ή σε πιθανότητα ξένου σώματος στην μύτη. Εάν δεν μπορείτε να σταματήσετε τη ρινορραγία μετά πάροδο 15 λεπτών. Εάν το παιδί παθαίνει συχνά ρινορραγίες, ιδιαίτερα εάν διαρκούν περισσότερο από 15 λεπτά. Εάν το παιδί εμφανίζει δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Εάν το παιδί εμφανίζει αιμορραγία και από κάποια άλλη περιοχή όπως από τα ούλα ή από τα αυτιά. Δηλητηρίαση: Σε περίπτωση δηλητηρίασης ισχύει ο κανόνας της «Χρυσής τριάδας»:

  • Πρόληψη έκθεσης του παιδιού στον κίνδυνο δηλητηρίασης.

  • Εκπαίδευση του παιδιού για τη χρήση φαρμάκων και ουσιών που υπάρχουν στο περιβάλλον του σπιτιού.
  • Όχι πανικός επί δηλητηρίασης. Εξακρίβωση του είδους και της ποσότητας της ληφθείσας ουσίας. Γρήγορη αντιμετώπιση. Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων- 210 77 93 777

Ακολουθεί λίστα με όσα μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση.

πατήστε εδώ